Služby

V jazykové kombinaci angličtina – čeština poskytuji tyto služby:

Překlad – zahrnuje překlad, konečnou revizi (kontrola pravopisu a gramatiky) a případně kontrolu kvality (QA) – porovnání aktuálně překládaných dokumentů navzájem nebo se staršími verzemi, aby byla zajištěna jejich konzistence nebo případné dodržení speciálních požadavků klienta (soulad terminologie, (ne)překládání názvů produktů atd.).

Lokalizace – zahrnuje překlad softwaru (bez ohledu na zobrazovací zařízení – PC, tablety, smartphone…), webové stránky a/nebo souvisejících materiálů. Při překladu je kladen důraz na kontext, prostorová omezení ovládacích prvků (např. velikost tlačítka, pole) a funkční prvky (klávesové zkratky). Zásadní je konzistence překladu jak v rámci projektu, tak případně s jinými produkty klienta.

Testování softwaru – testování a ověření správného zobrazení a funkčnosti lokalizovaného projektu. Tuto službu nabízím jak samostatně, také v kombinaci s lokalizací. U rozsáhlých projektů může být nutná spolupráce s testovacím týmem.
Korektury:

Korektura věděckých článků (Čj i Aj) – protože psaní a překlady vědeckých článků jsou velmi specifické, nabízím tuto službu samostatně. Zahrnuje celkovou konzultaci struktury vědeckého článku, jazykových prostředků a terminologie. Tuto službu poskytuji jako jediný na českém trhu.

Editace – zahrnuje kontrolu správnosti přeloženého text s ohledem na pravopis, styl, terminologii a typografii. Provádí se porovnání výsledného textu s původním s ohledem na formátování a rozložení, je kontrolována správnost překladu.

Korektura – zahrnuje kontrolu správnosti přeloženého text s ohledem na pravopis, styl, terminologii a typografii. Výsledného text není srovnávám s původním, není kontrolována správnost překladu.

Kreativní překlad/Copywriting – v některých případech (typicky reklamní slogany a hesla) není možné text vhodně přeložit a je nutné vytvořit nový text (slogan) s původním významem. Služba obsahuje vytvoření nového sloganu a jeho zpětný doslovný překlad.

DTP – základní DTP služby poskytuji pouze v rámci finální úpravy výsledných dokumentů (např formát InDesign)

Tlumočení – poskytuji simultánní i konsekutivní tlumočení. V případě zájmu mne kontaktujte s dostatečným předstihem.

Tvorba titulků, voiceover, přepisy – poskytuji i tyto šlužby, avšak jsou značně specifické a jejich přesný rozsah závisí případ od případu.